ข้ามไปยังทูลบาร์

ผ้าใยสงเคราะห์ (Nonwoven Geotextile)

ผ้าใยสงเคราะห์ (Nonwoven Geotextile)

แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับเป็นวัสดุป้องกัน ที่ใช้ออกแบบในการแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยขบวนการผลิตถูกควบคุมคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์และในการผลิตคำนึงถึง คุณสมบัติและประสิทธิภาพโดยรวมที่ให้ประโยชน์สูงสุด สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดโทร. 096-449-9742

กล่องลวดตาข่ายเหล็ก MATTRESS

กล่องลวดตาข่ายเหล็ก MATTRESS

จำหน่ายกล่องตาข่ายลวดเหล็กเคลือบสังกะสีแมทเทรส ใช้สำหรับงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ โครงลวดเหล็กยืดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สินค้าปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว และข้อเสียหายอื่นๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71  สนใจสั่งซื้อโทร. 096-449-9742 หรือไลน์ไอดี trgabion

ลักษณะทั่วไป

กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS ประกอบขึ้นด้วยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีถักเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม มีโครงลวดเหล็กยึดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางมีผนังลวดตาข่ายกั้นเป็นระยะตามความยาวและมีฝาปิดเปิดสำหรับรรจุหินได้โดยสะดวก กล่องลวดตาข่ายเป็นของใหม่มีขนาดตามที่แบบกำหนด โดยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว ข้อเสียหายอื่นๆ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71

คุณลักษณะเฉพาะ

กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามกำหนดดังนี้

  1. กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี MATTRESS ต้องมีขนาดมาตรฐาน รูปร่าง ขนาดกล่องตามที่แบบกำหนด โดยขนาดความกว้างและขนาดความยาวของกล่องมีมิติเป็นเมตร ขนาดของตาข่ายมีมิติเป็นเซนติเมตร มีความสูงของกล่องไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และแต่ละกล่องต้องประกอบด้วยผนังลวดตาข่ายกั้นทุกระยะไม่เกิน 1 เมตรตลอดความยาวของกล่อง
  2. ขนาดของรูปตาข่าย ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องถักให้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีขนาดตาข่าย 8×10 เซนติเมตร 10×12 หรือ 10×13 เซนติเมตรตามที่กำหนดในแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของหินที่ใช้บรรจุ (ความคลาดเคลื่อน 1 เซนติเมตร) โดยบิดลวดเหล็กเคลือบสังกะสีให้เป็นเกลียว จำนวน 3 เกลียว
รายละเอียดเกเบี้ยน (GABIONS)
Itemรายละเอียดคลาดเคลื่อน Descriptionความ Zlic coated Allowanceสังกะสี Aluminum Wire g./m2ZN-5% g./m2
ลวดตาข่าย2.2 mm.0.08 mm.> 240> 305
ลวดโครง2.7 mm.0.08 mm.> 260> 305
ลวดผูก2.2 mm.0.08 mm.> 240> 305
ความยาวกล่อง1-6 m.3%  
ความกว้างกล่อง1-3 m.5%  
ความสูงกล่อง0.3 m.5%  

กล่องลวดตาข่ายเหล็ก GABIONS

กล่องลวดตาข่ายเหล็ก GABIONS

จำหน่ายกล่องตาข่ายลวดเหล็กเคลือบสังกะสีเกเบี้ยน ใช้สำหรับงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ โครงลวดเหล็กยืดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สินค้าปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว และข้อเสียหายอื่นๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71   สนใจสั่งซื้อโทร. 096-449-9742 หรือไลน์ไอดี trgabion

ลักษณะทั่วไป

กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี GABIONS ประกอบขึ้นด้วยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีถักเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม มีโครงลวดเหล็กยึดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางมีผนังลวดตาข่ายกั้นเป็นระยะตามความยาวและมีฝาปิดเปิดสำหรับรรจุหินได้โดยสะดวก กล่องลวดตาข่ายเป็นของใหม่มีขนาดตามที่แบบกำหนด โดยลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องปราศจากตำหนิ รอยแตกร้าว ข้อเสียหายอื่นๆ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.71 

คุณลักษณะเฉพาะ

กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี GABIONS ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามกำหนดดังนี้

  1. กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี GABIONS ต้องมีขนาดมาตรฐาน รูปร่าง ขนาดกล่องตามที่แบบกำหนด โดยขนาดความกว้างและขนาดความยาวของกล่องมีมิติเป็นเมตร ขนาดของตาข่ายมีมิติเป็นเซนติเมตร มีความสูงของกล่องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร และแต่ละกล่องต้องประกอบด้วยผนังลวดตาข่ายกั้นทุกระยะไม่เกิน 1 เมตรตลอดความยาวของกล่อง
  2. ขนาดของรูปตาข่าย ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีต้องถักให้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีขนาดตาข่าย 8×10 เซนติเมตร 10×12 หรือ 10×13 เซนติเมตรตามที่กำหนดในแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของหินที่ใช้บรรจุ (ความคลาดเคลื่อน 1 เซนติเมตร) โดยบิดลวดเหล็กเคลือบสังกะสีให้เป็นเกลียว จำนวน 3 เกลียว
รายละเอียด เกเบี้ยน (GABIONS)
Item รายละเอียดคลาดเคลื่อน Description ความ Zlic coated Allowance สังกะสี Aluminum Wire g./m2 ZN-5% g./m2
ลวดตาข่าย 2.7-3.0 mm. 0.08 mm. > 260,275 > 305
ลวดโครง 3.4-3.9 mm. 0.10 mm. > 275,290 > 305
ลวดผูก 2.2 mm. 0.08 mm. > 240 > 305
ความยาวกล่อง 1-4 m. 3%    
ความกว้างกล่อง 1-2 m. 5%    
ความสูงกล่อง 0.5-1 m. 5%    
Call Now